Live TV TREXIPTV Live TV TREXIPTV

Live TV CA--ENGLISH

##### CA ENGLISH #####

Group ID: #1028649

CA| A&E HD

Group ID: #176861

CA| ABC EAST HD

Group ID: #176793

CA| ABC WEST HD

Group ID: #176794

CA| ABC SPARK HD

Group ID: #1458074

CA| AHC HD

Group ID: #176863

CA| APTN HD

Group ID: #176831

CA| AMC HD

Group ID: #176864

CA| ANIMAL PLANET HD

Group ID: #176865

CA| BBC WORLD NEWS HD

Group ID: #176797

CA| BNN HD

Group ID: #176798

CA| BBC EARTH HD

Group ID: #176867

CA| BET HD

Group ID: #176868

CA| CBC NEWS HD

Group ID: #176801

CA| CBC EAST HD

Group ID: #176800

CA| CBS EAST HD

Group ID: #176802

CA| CBS WEST HD

Group ID: #176803

CA| CBC MONTREAL HD

Group ID: #177280

CA| CITY MONTREAL HD

Group ID: #177283

CA| CITY TV HD

Group ID: #176806

CA| CITY TV 2 HD

Group ID: #176807

CA| CHCH HD

Group ID: #176808

CA| CHEK TV

Group ID: #1448651

CA| CMT HD

Group ID: #176872

CA| CNBC HD

Group ID: #176804

CA| CNN NEWS HD

Group ID: #176809

CA| AL JAZEERA ENGLISH HD

Group ID: #176795

CA| PRESS TV HD

Group ID: #1161442

CA| CP24 HD

Group ID: #176805

CA| CP24

Group ID: #365712

CA| CPAC HD

Group ID: #176811

CA| COTTAGE LIFE HD

Group ID: #176873

CA| CRIME & INVESTIGATION HD

Group ID: #176874

CA| COOKING CHANNEL HD

Group ID: #176889

CA| TLN

Group ID: #1130198

CA| BBC CANADA

Group ID: #176796

CA| BLOOMBERG HD

Group ID: #176799

CA| CTV HD

Group ID: #176812

CA| CTV COMEDY CHANNEL HD

Group ID: #176815

CA| CTV 2 HD

Group ID: #176813

CA| CTV COMEDY CHANNEL WEST HD

Group ID: #176816

CA| CTV DRAMA CHANNEL HD

Group ID: #176817

CA| CTV DRAMA HD

Group ID: #176871

CA| CTV LIFE CHANNEL HD

Group ID: #176818

CA| CTV 2 BARRIE HD

Group ID: #1040103

CA| CTV NEWS HD

Group ID: #176814

CA| CTV EDMONTON HD

Group ID: #545065

CA| CTV SCIFI HD

Group ID: #176819

CA| EURONEWS

Group ID: #176820

CA| FOX EAST HD

Group ID: #176821

CA| FOX NEWS HD

Group ID: #176823

CA| GLOBAL EAST HD

Group ID: #176824

CA| FOX WEST HD

Group ID: #176822

CA| GLOBAL VANCOUVER HD

Group ID: #176825

CA| BBC FIRST HD

Group ID: #176826

CA| MSNBC HD

Group ID: #176827

CA| NBC EAST HD

Group ID: #176828

CA| NBC WEST HD

Group ID: #176829

CA| RUSSIA TODAY HD

Group ID: #176830

CA| THE WEATHER CHANNEL

Group ID: #716435

CA| TORONTO LIVE 1

Group ID: #1069362

CA| TORONTO LIVE 2

Group ID: #1069361

CA| TORONTO LIVE 3

Group ID: #1069360

CA| TORONTO LIVE 4

Group ID: #1069359

CA| TORONTO LIVE 5

Group ID: #1069358

CA| DAYSTAR TV HD

Group ID: #176832

CA| DEJAVIEW

Group ID: #176833

CA| FTV CANADA

Group ID: #176834

CA| GAMETV HD

Group ID: #176835

CA| GAME PLUS HD

Group ID: #176836

CA| GAME SHOW NETWORK HD

Group ID: #176837

CA| JEWISH LIFE TV

Group ID: #176838

CA| JOYTV (BC) HD

Group ID: #176839

CA| KTLA HD

Group ID: #176840

CA| MAV TV HD

Group ID: #176841

CA| MIRACLE HD

Group ID: #176842

CA| OLN HD

Group ID: #176843

CA| OMNI 1 HD

Group ID: #176844

CA| OMNI 2 HD

Group ID: #176845

CA| OMNI EAST HD

Group ID: #176846

CA| OMNI VANCOUVER HD

Group ID: #176847

CA| ONE GET FIT HD

Group ID: #176849

CA| TVO HD

Group ID: #176852

CA| TV ASIA

Group ID: #176855

CA| VISION HD

Group ID: #176856

CA| WSBK HD

Group ID: #176858

CA| YES TV HD

Group ID: #176859

CA| YES BURLINGTON HD

Group ID: #176860

CA| ADULT SWIM HD

Group ID: #176862

CA| WILD BRAIN TV

Group ID: #176870

CA| INVESTIGATION DISCOVERY HD

Group ID: #176875

CA| DISCOVERY HD

Group ID: #176876

CA| DISCOVERY SCIENCE HD

Group ID: #176877

CA| DISCOVERY VELOCITY HD

Group ID: #176878

CA| DOCUMENTARY HD

Group ID: #176879

CA| DIY HD

Group ID: #176880

CA| DTOUR HD

Group ID: #176881

CA| E! ENTERTAINMENT HD

Group ID: #176882

CA| EWTN HD

Group ID: #176883

CA| FAITH TV HD

Group ID: #176884

CA| SALT LIGHT HD

Group ID: #176885

CA| FASHION TELEVISION CHANNEL

Group ID: #176886

CA| FOOD NETWORK HD

Group ID: #176888

CA| FYI HD

Group ID: #176890

CA| HGTV HD

Group ID: #176891

CA| HISTORY 2 HD

Group ID: #176893

CA| HISTORY HD

Group ID: #176892

CA| HLN HD

Group ID: #176894

CA| IFC HD

Group ID: #176895

CA| LOVE NATURE HD

Group ID: #176896

CA| NAT GEO HD

Group ID: #176897

CA| NAT GEO WILD HD

Group ID: #176898

CA| OUT TV HD

Group ID: #176899

CA| OWN HD

Group ID: #176900

CA| WNED PBS HD

Group ID: #176901

CA| SLICE HD

Group ID: #176902

CA| SMITHSONIAN HD

Group ID: #176903

CA| PARAMOUNT HD

Group ID: #176904

CA| SPORTSMAN HD

Group ID: #176905

CA| TLC HD

Group ID: #176906

CA| TRAVEL AND ESCAPE HD

Group ID: #176907

CA| WILD TV HD

Group ID: #176908

CA| BOOK TV

Group ID: #176909

CA| FX HD

Group ID: #176911

CA| FXX HD

Group ID: #176912

CA| HBO 1 HD

Group ID: #176913

CA| HBO 2 HD

Group ID: #176914

CA| ZEE TV CANADA

Group ID: #1193365

CA| HOLLYWOOD SUITE 00'

Group ID: #1147062

CA| HOLLYWOOD SUITE 70'

Group ID: #1147063

CA| HOLLYWOOD SUITE 90'

Group ID: #1147065

CA| HOLLYWOOD SUITE 70S

Group ID: #176916

CA| HOLLYWOOD SUITE 80S

Group ID: #176917

CA| HOLLYWOOD SUITE 90S

Group ID: #176918

CA| LIFETIME HD

Group ID: #176919

CA| MAKEFUL HD

Group ID: #176920

CA| MOVIETIME HD

Group ID: #176921

CA| MTV HD

Group ID: #176922

CA| MTV 2 HD

Group ID: #176923

CA| MUCH MUSIC HD

Group ID: #176924

CA| NTV HD

Group ID: #176925

CA| PEACH TREE HD

Group ID: #176926

CA| SHOWCASE HD

Group ID: #176927

CA| SILVER SCREEN CLASSICS HD

Group ID: #176928

CA| STARZ 1 HD

Group ID: #176929

CA| STARZ 2 HD

Group ID: #176930

CA| SUPER CHANNEL FUSE HD

Group ID: #176931

CA| SUPER CHANNEL VAULT HD

Group ID: #176933

CA| TCM HD

Group ID: #176935

CA| CRAVE 1 HD

Group ID: #176936

CA| CRAVE 2 HD

Group ID: #176937

CA| CRAVE 3 HD

Group ID: #176938

CA| CRAVE 4 HD

Group ID: #176939

CA| W NETWORK HD

Group ID: #176940

CA| TSC HD

Group ID: #863802

CA| WGN HD CA

Group ID: #176857

CA| GLOBAL NEWS CALGARY

Group ID: #552643

CA| GLOBAL NEWS WINNIPEG

Group ID: #1424779

CA| YTV EAST HD

Group ID: #176941